Hva er egentlig autisme?

Hva er egentlig autisme fra et menneskelig vs et spirituelt perspektiv? Og hvilke traumer kan typisk oppstå som følge av å ikke få sine erfaringer, følelser og sin verdensanskuelse validert, slik tilfellet ofte er for personer med en autistisk, og da ofte empatisk og høysensitiv, væren i verden?

Dette er spørsmål som jeg og gjest Ella Valfridsson snakker om i dagens nye episode av LA MASKEN FALLE Podcast🙏🤩🙏

Ella forteller om sårheten som barn, ved å oppleve at hennes intensjoner ikke ble oppfattet, sårheten over å ikke forstå samfunnets kulturelle koder for hva som «passer seg» og hva som «ikke passer seg», hva man «kan si» og «ikke kan si», og om forvirringen som kan oppstå når ens medmennesker på ingen måte handler slik man hadde håpet og forventet. Vi snakker også om hvordan gjentakende avvisninger til sist kan ende i en dyp indre tvil; for, kan jeg, i lys av det jeg nå erfarer, virkelig stole på meg selv og mine egne følelser, vurderinger og erfaringer?

Ella har som meg, gått på veggen, og hun har, også som meg, fått en del forståelser om seg selv gjennom autismediagnosen hun fikk for ganske kort tid siden. Ella er nå i en spirituell oppvåkning som gjør at hun kommer stadig mer i kontakt med den hun er, bak masken.

Ella har formell utdanning i design og markedsføring, hun er kreativ, skapende, inutitiv og løsningsorientert. Ella har startet egen virksomhet og jobber idag som gründercoach for å hjelpe andre som vil jobbe hjertestyrt med kreativt design, visjoner, profil og markedsføring.

Ella finner du på https://madewithindesign.co/
Instagram: @ella.valfridsson

God lytt!

-og nei, det er ikke dekning på hytten der jeg har skriveopphold, men nå har vi kjørt en tur – og HER er det dekning 😇💫

Skrevet av

Jeg heter Mai Camilla Munkejord. Det å skrive er for meg forløsende, frigjørende, helsefremmende, ja, sannhetsskapende på et vis. Mitt mål, det er å inspirere andre til å finne sin stemme og gradvis våge å uttrykke den. Jeg tilbyr LA MASKEN FALLE Skrivekurs, skriver bøker, lager podcaster og tilbyr 1:1 veiledning.