Ønsker du tekstveiledning?

Er du i ferd med å skrive på et bokmanus, men føler at du sitter litt fast i prosessen? Kan du tenke deg å få regelmessige tilbakemeldinger, tips og inspirasjon til ditt pågående skrivearbeid? Da kan 1:1 tekstveiledning være aktuelt for deg.

mai camilla munkejord

Tekstveiledning med meg vil gi deg:

konkrete tilbakemeldinger på de tekstutdragene du sender meg

større forståelse av deg selv og ditt bokprosjekt

et tydeligere budskap, med en klarere tittel og baksidetekst

en klarere struktur, eventuelt en mulig innholdsfortegnelse

du vil få hjelp til å møte din indre frykt for hva som kan skje om du gjør alvor av å realisere dine bokplaner

og, avhengig av dine behov, kan du få veiledning rundt dette med valg av publiseringsform (tradisjonelt forlag, hybrid forlag, selvpublisering), pitching til forlag, osv.

Hvem passer tekstveiledning for?

Dette er et veiledningsprogram for deg som er i ferd med å skrive et bokmanus, men som føler at du sitter litt fast i prosessen, og som kan tenke seg å få regelmessige tilbakemeldinger, tips og inspirasjon slik at du nå kommer mange viktige steg videre i ditt bokprosjekt.

Opplegg:

Jeg følger deg for eksempel opp over en periode på tre måneder. Vi vil da møtes inntil 50 minutter annen hver uke til sammen 7 ganger (online). Første time vil brukes til å lage en plan, slik at du får tekstveiledning som sådan 6 ganger.

I tillegg til muntlige tilbakemeldinger, får du skriftlige kommentarer tilsendt pr epost. Du kan sende inntil 10 000 ord pr gang, og tekstene sendes innen avtalt dato, normalt tre dager før neste veiledningstime.

Pris fastsettes ut fra ditt oppfølgingsbehov

Er dette noe for deg?