Mai camilla

LA MASKEN FALLE Podcast

er en kompromissløst ærlig podcast. Den er både faglig og personlig, og tar for seg traumer og traumearbeid, normalitet, nevromangfold, foreldrerollen, forhold til egen kropp, helse og uhelse, konvensjonelle og komplementære behandlingsformer, heling, selvutvikling, bevissthet og spiritualitet. Mine tre hjertebarn er selvansvar, selvomsorg og radikal tilgivelse.