Mai Camilla Munkejord

Skaper av LA MASKEN FALLE

Forfatter, podcaster og intuitiv veileder

Vil du vite mer om meg og min historie?

Om min bakgrunn

Det å skrive er for meg forløsende, frigjørende, helsefremmende, terapeutisk, ja, sannhetsskapende på et vis. Jeg husker mens jeg skriver. Kroppen hjelper meg å huske. Intuisjonen setter ord på det ordløse. Vil du lese noen av mine intuitive dikt, og lære litt om intuitiv skriving? Klikk her (gratis e-bok).

Mitt ønske med LA MASKEN FALLE Skrivekurs er å lære bort noe at det jeg selv erfarer slik at du som kjenner at dette gir gjenklang i deg, kan velge å gå inn i en tilsvarende skriveprosess. Det er mulig å skrive seg sterk og fri. Tiden for å la masken falle er her og nå.

Jeg er trebarnsmor, og gift med Webjørn. Jeg er opprinnelig utdannet sosialantropolog, og har doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Jeg har 20 års erfaring fra akademia hvor jeg oppnådde tittelen professor i 2015, i en alder av 38 år. Lenge trodde jeg at min verdi var avhengig av prestasjon inntil jeg i 2020, i en alder av 43 år, gikk på veggen med merkelappene utbrenthet, insomnia og depresjon. Det var da jeg begynte å huske det jeg så lenge hadde fortrengt. Utbrentheten skulle bli den dytten jeg trengte for å komme tilbake til meg selv, tilbake til mitt indre kompass, tilbake til den jeg er, bakenfor prestasjoner og diplomer, bakenfor kompenserende atferdsmønstre, bakenfor fasaden.