Tonje Luhr Dahle

«Om du har en historie som du kanskje ønsker å fortelle, er dette en startkabel. Du treffer andre som vil finne ut det  samme. Uten press og stress med bruk av ulike metoder og innfallsvinkler, får du rom til å utforske  forfatteren i magen. Å delta gir deg og en mulighet til å bli bedre kjent med deg selv.»