Personvernerklæring

Kjøpsvilkår og personvern

Generelt

LA MASKEN FALLE ved Mai Camilla Munkejord (“LA MASKEN FALLE”) følger e- handelsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven, samt andre lover som regulerer virksomheten. Nettstedet www.lamaskenfalle.com eies og driftes av Mai Camilla Munkejord. Org.nr.929939859.

Angrerett

Påmeldingen til våre nettbaserte kurs, workshops og individuelle veiledningspakker er bindende når man bekrefter kjøpet ved bestilling på selgers nettside (www.lamaskenfalle.com). Ved alle kjøp gjelder angrerettloven i sin helhet. Avbestillingen må skje skriftlig innen 14 dager til e-post: lamaskenfalle@outlook.com. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dagen selger mottar avbestillingen. 

Priser og betaling

Vi aksepterer Visa, MasterCard og tilbyr betalingsløsningene Vipps Personvern og vilkår (vipps.no) og Klarna Vilkår Klarna Norge. Prisene som er oppgitt i nettbutikken er totalpris (kurs, undervisning og veiledning er fritatt merverdiavgift). Ordrebekreftelse sendes automatisk på e-post til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om ordrebekreftelsen er korrekt. Ved feil bør kjøper kontakte på e-post lamaskenfalle@outlook.com så snart som mulig. Opphavsrett Opphavsrett © tilfaller LA MASKEN FALLE. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på LA MASKEN FALLE-nettsider. Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut et eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes. Aksept av vilkår Ved å krysse av i boksen “Jeg godtar Kjøpsvilkår og personvern” i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsetter det at disse vilkårene er lest og akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år. Dersom kjøper er yngre enn 18 år, må foresatte foreta påmeldingen. Konfidensialitet Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og dine ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for LA MASKEN FALLE Du står fritt til å diskutere dine personlige erfaringer og resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller LA MASKEN FALLE holdes strengt konfidensielt.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, blogg, videoer, nyhetsbrev, eller annet innhold. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, arbeidsinnsats, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

LA MASKEN FALLE forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor LA MASKEN FALLE sin kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert i tråd med angrerettloven. Dersom et enkelt seminar skulle bli avlyst på grunn av sykdom eller tilsvarende, vil nytt tidspunkt for seminaret bli satt opp.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare. Ikke offentlig sverting I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og LA MASKEN FALLE, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og LA MASKEN FALLE. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. Oppsigelse Ved å kjøpe kurs, workshop o.l. samtykker du i at LA MASKEN FALLE kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene. Tvisteløsning Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. Varsel Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre sendes på e- post til lamaskenfalle@gmail.com registrert eller sertifisert med kvittering.

Tilgang og nettverksproblemer

Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende. Behandling av personopplysninger Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser. Personopplysninger gis ikke videre til tredjeparter som ikke er nevnt i denne personvernerklæringen. Informasjonen lagres sikkert  sammen med øvrige personopplysninger. Du har rett til å få informasjonen vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall lamaskenfalle@outlook.no.

Videoopptak og skjermbilder

Det blir gjort videoopptak på kurs og workshops og en link til hele, eller deler av opptaket kan bli distribuert til deltakere på e-post i etterkant. Videoopptak blir lagret på på “www. icloud.com”. For å åpne videoen kreves det passord. Det vil også bli tatt screenshot (skjermbilder) for bruk på LA MASKEN FALLE hjemmeside og til publisering på Instagram, Facebook og i LA MASKEN FALLE facebookgrupper. Kursdeltakerne blir informert om dette skriftlig ved kjøp av kurs og workshops, samt muntlig ved kursets oppstart. Kursdeltakerne blir også informert i forkant av at det blir tatt screenshot og vil da kunne slå av kamera og endre navn om de ønsker det. Kursdeltakere som ønsker å dele personlige erfaringer i plenum uten at dette blir filmet kan be kursholderne om å sette opptaket på “pause”.

Spørsmål?

Send gjerne e-post til lamaskenfalle@outlook.com dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.