Erika Ribu

Skriveveileder, reader, healer

Mitt mål er å hjelpe mennesker til å finne sin sannhet. Dette gjør jeg via readinger, healing, podcast, skriveveiledning, skriving, musikk og skrivekurs. Jeg har alltid vært en spirituell person som har sett forbi masker og stilt spørsmål ved måten vi lever på. I 2023 ga jeg ut boka: Det nådeløse arbeidslivet – hvorfor vi blir utbrente og hvordan arbeidslivet kan bli den beste versjonen av seg selv, som stiller spørsmål ved hvorvidt vår nåværende arbeidsstruktur er bærekraftig. Jeg har aldri passet inn i et arbeidslivssystem, og derfor tok jeg steget i 2024 og startet for meg selv. Visjonen min med det jeg gjør er å utfordre etablerte sannheter og inspirere mennesker til å finne hva som er sant for dem.